Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Pomorzewski
Miejsce urodzenia: Rajsko
Data urodzenia: 09-05-1932
Imię ojca: Augustyn
Imię matki: Ludwina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” – w latach 1980-1981 pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Obrotu Materiałowo-Technicznego Górnictwa w Katowicach oraz przewodniczącego Sekretariatu Komisji Organizacji Wyborów do władz regionalnych NSZZ „Solidarność” woj. katowickiego. Następnie, jako pracownik działu finansowego KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich, w sposób krytyczny wypowiadał się na temat sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju. Z uwagi na fakt, że swymi krytycznymi opiniami mógł wpłynąć na postawę współpracowników, decyzją nr 600/V-2 został internowany. IPN Ka 043/644 (39689/II), IPN Ka 230/327 (39689/II) t. 1, IPN Ka 0169/1518 (mf 39869/2)
Akta internowanego Na mocy decyzji o internowaniu zatrzymany dn. 31.08.1982, przewieziony do OO w Zabrzu-Zaborzu dn. 1.09.1982. Decyzją nr 218/82 z dn. 6.10.1982 czasowo zwolniony z miejsca internowania; decyzją nr 1669/82 z dn. 16.10.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN Ka 43/650, IPN Ka 42/621 (53/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w miejscu pracy i zamieszkania, ponieważ po zwolnieniu z miejsca internowania nie zmienił poglądów i w dalszym ciągu w sposób otwarty krytykował partię i rząd PRL oraz trudności gospodarcze kraju. Ponadto kontaktował się z działaczami zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano doniesienia osobowych źródeł informacji, przeprowadzono wielokrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, dokonano kontroli prywatnej korespondencji. W ramach KE zablokowano również dostęp do informacji stanowiących tajemnicę państwową w miejscu pracy, co było powodem utraty przez ww. kierowniczego stanowiska. Sprawę zakończono dn. 4.09.1989; wykreślono z ewidencji spraw operacyjnych dn. 23.09.1989. IPN Ka 043/644 (39689/II), IPN Ka 230/327 (39689/II) t. 2, IPN Ka 0169/1518 (mf 39869/2)
Akta mobilizacyjne [MOB] Dn. 13.01.1986 nie wyrażono zgody w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową ze względu na działalność w NSZZ „Solidarność” oraz krytyczną ocenę sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju. Materiały włączono do tzw. „Teczki zastrzeżeń” pod nr Z-435. IPN Ka 045/601 (Z 401-450)
Dar prywatny Materiały zawierają telex do Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy oraz kwit depozytowy zatrzymanego Władysława Pomorzewskiego. IPN Ka 449/1
.