Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Serafin
Miejsce urodzenia: Kolonia Struża
Data urodzenia: 02-04-1939
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Miał ścisłe powiązania z Miejską Komisją Koordynacyjną w Zabrzu, zaangażowany w dostarczanie prasy związkowej, po wprowadzeniu stanu wojennego był jedną z osób, które próbowały zorganizować strajk w KWK „Makoszowy”, próba ta nie powiodła się. Po ogłoszeniu stanu wojennego współuczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu ulotek pt. „Bibuła”, posiadał kontakty z Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania w Zabrzu, był organizatorem zbiórki pieniędzy w miejscu pracy dla osób internowanych. W wyniku prowadzonej działalności został internowany decyzją nr 583/V-2 z dn. 26.08.1982. IPN Ka 043/1013 (40121/II), IPN Ka 230/7410 t. 1 (40121/II)
Akta internowanego Internowany od dn. 26.08.1982, do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach przewieziony dn. 28.08.1982. Zwolniony z miejsca internowania na mocy decyzji nr 1750/82 z dn. 30.11.1982. IPN Rz 57/412 (69/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. figuruje w SOR „Balon”, założonej w związku z ujawnieniem na terenie Gliwic ulotek „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, które rozpowszechniano za pomocą balonów. W ramach SOR rozpracowywano osoby zaangażowane w działalność Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Franciszek Serafin figuruje z notatce z 1983 r., sporządzonej przez funkcjonariusza MUSW w Zabrzu, informującej, że ww. planował wziąć udział we mszy św. w intencji działaczy podziemia i prześladowanych, która miała się odbyć dn. 31.08.1983 w Kościele Św. Krzyża w Gliwicach. Sprawę „Balon” zakończono dn. 20.12.1988; wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 22.03.1989. IPN Ka 048/504 (43245/II) t.2, IPN Ka 0169/1061 (43245/2) j. 1-7
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, wrogo ustosunkowany do PRL. Początkowo sprawa prowadzona przez Gr. V KMMO/MUSW w Zabrzu, od dn. 17.11.1986 Gr. III MUSW w Zabrzu. W ramach prowadzonej sprawy Franciszek Serafin był kontrolowany poprzez osobowe źródła informacji, wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, dokonano przeszukania mieszkania, kontrolowano korespondencję prywatną. W 1989 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWK „Makoszowy”. Sprawę zakończono w listopadzie 1989 r. z powodu zalegalizowania związku; materiały złożono w archiwum dn. 13.07.1990. IPN Ka 043/1013 (40121/II), IPN Ka 230/7410 t. 2 (40121/II)
.