Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Józef
Nazwisko: Wijasiński
Miejsce urodzenia: Olkusz
Data urodzenia: 16-11-1944
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany jako aktywny działacz związkowy – pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego Oddział w Chorzowie. Internowany na mocy decyzji nr Ho-9 z dn. 13.12.1981 w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Jastrzębiu-Szerokiej. Decyzją nr 423/82 z dn. 10.02.1982 zwolniony z internowania. IPN Ka 0169/908 (mf 38740/2)
Akta internowanego Karta depozytowa nr 5731 z okresu internowania w Raciborzu. IPN Ka 41/90 (1/81)
Materiały operacyjne „Objęty inwigilacją szczególną nr rej. 32/82, prowadzoną przez Komisariat II MO w Chorzowie (...) jako podejrzany o działalność antysocjalistyczną”. Wypis na podstawie zapisu kartotecznego
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy, niechętny wobec sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju. W ramach prowadzonej sprawy przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, dokonano kontroli korespondencji prywatnej i korzystano z informacji przekazywanych przez tajnego współpracownika. Sprawę zakończono dn. 20.09.1988, ponieważ nie stwierdzono, by Adam Wijasiński podejmował działania sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawno-politycznym. Materiały wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 4.11.1988. IPN Ka 0169/908 (mf 38740/2)
.