Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Edward
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 29-09-1957
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Wytypowany jako osoba do internowania w związku z działalnością w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pełnił funkcję przewodniczącego NZS, był członkiem zespołu redakcyjnego pisma studenckiego „Marchołt”, a także Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania AE. Dn. 25.05.1981 jeden z organizatorów „marszu wolności” na terenie Katowic w obronie więzionych członków KPN. Internowany na mocy decyzji nr III/67. IPN Ka 230/5593 (40424/II) t. 1, IPN Ka 043/1273 (40424/II), IPN Ka 0169/1408 (40424/2) j. 1-2
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 po zawieszeniu strajku studenckiego na AE, którego był uczestnikiem. Zatrzymany w miejscu zamieszkania; przetrzymywany od dn. 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu (nr ewid. 7/81), dn. 17.12.1981 przewieziony do aresztu KWMO w Katowicach. Od dn. 27.01.1982 przebywał w ośrodku w Strzelcach Opolskich (nr ewid. 1/82), od dn. 19.03.1982 ponownie w Zabrzu-Zaborzu (nr ewid. 10/82), skąd został zwolniony na mocy decyzji nr 1417/82 dn. 23.08.1982. IPN Ka 42/904 (7/81), IPN Ka 42/905 (10/82), IPN Ka 43/598 (10/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako aktywny działacz NZS AE w Katowicach. Udział w „marszu wolności” dn. 25.05.1981 był bezpośrednią przyczyną założenia SOS, którą dn. 15.02.1983 przekwalifikowano na KE. Po zwolnieniu z internowania kontynuowano kontrolę operacyjną, szczególnie po wydarzeniu z dn. 16.12.1982, kiedy Andrzej Ziółkowski zapalił znicze pod krzyżem przy KWK „Wujek”. W ramach prowadzonej sprawy ww. był wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Z powodu ukończenia studiów i podjęcia pracy w Chorzowie KE przerejestrowano i pod tym samym kryptonimem prowadzono w MUSW w Chorzowie. IPN Ka 230/5593 (40424/II) t. 2, IPN Ka 043/1273 (40424/II), IPN Ka 0169/1408 (40424/2) j. 1-2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dalsza kontrola operacyjna Andrzeja Ziółkowskiego. Sprawę zakończono dn. 26.09.1989 z powodu odstąpienia od „wrogiej” działalności, jak również z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Materiały złożono w archiwum, dn. 18.10.1989 wyrejestrowano z ewidencji spraw operacyjnych. IPN Ka 230/5593 (40424/II) t. 2, IPN Ka 043/1273 (40424/II), IPN Ka 0169/1408 (40424/2) j. 1-2
.