Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Jan
Nazwisko: Mikus
Miejsce urodzenia: Chełm
Data urodzenia: 16-12-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 22.10.1983 jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Chełmie do SOR "Przewodnik" dot. "wrogiej działalności antysocjalistycznej w b. NSZZ >S<". Sprawę zakończono dn. 23.10.1984, a materiały zarchiwizowano do nr II/625. Dn. 14.11.1989 wybrakowano 10 tomów sprawy. Akta o sygn. II/625 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta internowanego Akta osobowe internowanego. Zatrzymany dn. 13.12.1981. Od 14.12.1981 internowany w OO w Iławie, następnie od czerwca 1982 r. w Kielcach-Piaskach, od lipca 1982 r. w Załężu k. Rzeszowa i od sierpnia w Łupkowie. Zwolniony dn. 30.11.1982. IPN Rz 56/226
Akta śledcze "W celu wywołania niepokoju publicznego rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Akta włączono do akt sprawy 7/84 i zarchiwizowano do nr III/89. IPN Lu 026/45 (III/89)
Akta śledcze Podejrzany o to, że od sierpnia 1983 do marca 1984 r. w Chełmie kierował nielegalnymi strukturami NSZZ "Solidarność". Aresztowany dn. 05.03.1984. Sprawę skierowono do Sądu Rejonowego, który dn. 27.07.1984 umorzył postępowanie na mocy amnestii i uchylił areszt tymczasowy. IPN Lu 026/45 (III/89)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób zaangażowanych w działalnośc w ramach nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność". Dn. 27.07.1984 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Lu 226/9
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 18.11.1985 pod nr 12140 ze względu na podejrzenie posługiwania się nieprawdziwym świadectwem zatrudnienia. Materiały wybrakowano dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/976 zniszczono wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie używania fikcyjnego dokumentu (świadectwa pracy). Dn. 07.07.1986 Sąd Rejonowy w Chełmie skazał go na 10 m-cy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tys. zł grzywny. Dn. 27.04.1987 sąd umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Lu 026/150 (III/194)
.