Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dziwiński
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 21-04-1953
Imię ojca: Leon
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania została zarejestrowana przez Wydział V KW MO Częstochowa w dn. 26.04.1982 i dotyczyła „wrogiej działalności”. Ww. został do sprawy zarejestrowany w dn. 29.04.1983, ponieważ kolportował nielegalne wydawnictwo „CDN”. Materiały o sygnaturze 1224/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds.-5/83), zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Częstochowy istnieje „nielegalny związek”, którego celem jest „wydawanie i kolportowanie biuletynu informacyjnego >CDN<”. Ww. został zatrzymany w dn. 17.04.1983, w miejscu jego zamieszkania przeprowadzono rewizję. Ww. obwiniono o to, że „w okresie od marca 1982 r. do 17.04.1983 r. w Częstochowie, biorąc udział w nielegalnym związku (…), drukował, organizował i kolportował biuletyn informacyjny pn. >CDN<, w którym propagowano budowanie podziemnych struktur władzy, fałszowano tło i przebieg wydarzeń społeczno-politycznych na terenie kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego”, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 281 kk. Ww. został tymczasowo aresztowany. W dn. 10.06.1983 areszt uchylono, a w dn. 18.08.1983 umorzono postępowanie karne decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie na mocy amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Ka 09/112A t. 1-7 (120/III)
Materiały administracyjne W dn. 16.07.1983 ww. został oskarżony o to, że „w okresie od listopada 1982 r. do dn. 16.04.1983 r. w Częstochowie kontynuując działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ >Solidarność< kolportował otrzymywane biuletyny informacyjne pn. >CDN< oraz >Nadzieja< będące organem prasowym konspiracyjnych struktur związkowych (…), w których to biuletynach nawoływano do zmian form walki związkowej z jawnych na konspiracyjne, wyszydzano naczelne organy władzy i administracji państwowej, znieważano działaczy partyjnych i związkowych, świadomie fałszowano tło i przebieg wydarzeń społeczno-politycznych na terenie kraju oraz w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów nawoływano do nieposłuszeństwa, strajków protestacyjnych, zbiorowych manifestacji, a nadto w okresie od 14 do16.04.1983 r. wspólnie z innymi powielał (…) biuletyn >CDN<”. IPN Ka 021/6 t. 8 (CZ/C-6)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., podejrzanym z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 2781 kk. od dn. 22.04.1983 (zatrzymany 17.04.1983), ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Zwolniony w dn. 10.06.1983 na podstawie postanowienia o uchyleniu i zmianie środka zapobiegawczego - ww. został objęty dozorem MO. IPN Ka 111/28 (38/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została zarejestrowana przez Wydział V WUSW Częstochowa w dn. 22.06.1984. Ww. został zarejestrowany do SOR w dn. 8.08.1985, ponieważ „utrzymywał kontakt z podziemnymi strukturami”. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. SOR został zakończony w dn. 02.11.1986. Materiały o sygnaturze 1691/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata, w okresie od dn. 1.04.1984 do 1.04.1986, wniesione przez Wydział V WUSW Częstochowa. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.