Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jerzy
Nazwisko: Kornicki
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 18-12-1960
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leonarda
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-440/12 zarządzenie z dn. 26.09.2012 dot. Tomasza Kornickiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez TW „Marek”, że ww. będąc studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowicach, zbierał w lutym 1985 r. podpisy pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. Celem sprawdzenia było ustalenie motywów działania, roli i funkcji ww. w strukturach opozycji akademickiej oraz procesowe udokumentowanie „wrogiej działalności figuranta”. W ramach prowadzenia sprawy w dn. 02.06.1986 przeprowadzono przeszukania w miejscu stałego i czasowego zamieszkania ww. Ujawniono i zakwestionowano „różne pozycje literatury bezdebitowej” oraz rękopisy artykułów, które ukazały się w piśmie „Kontra” sygnowanym przez Studencki Ruch Oporu –ww. został zatrzymany na 48h. W dn. 26.11.1987 SOS przekwalifikowano na SOR. Sprawę zakończono w związku z „rozpoznaniem i neutralizacją” grupy osób prowadzących „nielegalną” działalność na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j. 1-2 (43340/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kolporter” został założony w związku z kolportażem ulotek na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Celem rozpracowania było ustalenie kolporterów, miejsca produkcji ulotek oraz „procesowe udokumentowanie wrogiej działalności politycznej”. SOR zakończono w dn. 30.06.1987, ponieważ „w wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych w sprawie zneutralizowano wrogą działalność polityczną”. Ww. figuruje w aktach sprawy. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II), IPN Ka 0169/240 j. 1-2 (42455/2)
Akta kontrolne Akta dotyczą „zakłócania ciszy nocnej”. W trakcie przeprowadzonej w dn. 14.11.1987 interwencji funkcjonariusze ujawnili również „większe ilości literatury bezdebitowej”. Ww. został zatrzymany i oskarżony o popełnienie wykroczenia z art. 51 par.1 i 2 kw. W dn. 5.12.1988 postanowieniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice w związku z upływem terminu do orzekania, postępowanie zostało umorzone. IPN Ka 029/1040 t. 1-2 (9994/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Akademik” został założony w związku z ujawnieniem na terenie Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ulotek o treści „antypaństwowej”, sygnowanych przez Ruch Oporu Narodowego „Górny Śląsk”. Celem rozpracowania było ustalenie autorów i kolporterów ulotek. SOR zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach. Ww. występuje w aktach sprawy. IPN Ka 048/1990 t. 1-2 (41400/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono na działacza b. NZS, znanego z „prezentowania wrogich poglądów politycznych" w celu m.in. ustalenia kontaktów z „osobami podejrzanymi o prowadzenie wrogiej działalności politycznej”. Ww. figuruje w aktach SOS „Elektor” w związku z jego kontaktami z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/1464 (41190/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że grupa studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dn. 19.10.1985 w Warszawie, wzięła udział w „manifestacji zorganizowanej w związku z rocznicą śmierci ks. J. Popiełuszki”. Celem sprawdzenia było min. ustalenie pełnego składu osobowego grupy, która wzięła udział w „manifestacji” oraz motywów jakimi się kierowali uczestnicy wyjazdu. Ww. występuje w sprawie w związku z jego kontaktami z głównymi figurantami sprawy. IPN Ka 0169/142 (mf 42368/2)
Akta operacyjne Meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (m.in. Uniwersytetu Śląskiego). Ww. występuje w meldunkach dotyczących SOS/SOR kryptonim „Mecenas”, której był figurantem. IPN BU 01232/49
Teczka pracy tajnego współpracownika (TW) Tomasz Kornicki występuje w teczce pracy tajnego współpracownika w doniesieniach TW ps. ”Titi”. IPN Ka 00233/878 t. 2, (akta odzyskane z worów ewakuacyjnych)