Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Janusz
Nazwisko: Miklewski
Miejsce urodzenia: Równe Wołyńskie
Data urodzenia: 28-08-1925
Imię ojca: Bohdan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Ww. został w dn. 21.05.1945 oskarżony o to, że „w czasie wojny bez prawnego zezwolenia władz i po oswobodzeniu Polski spod okupacji niemieckiej, nie zdał broni krótkiej mimo, że wiedział o zarządzeniu zdawania broni, lecz przechowywał ją do chwili aresztowania” i brał udział w "napadzie", czym dopuścił się przestępstwa z art. 4 § 1a i art. 9 Dekretu o Ochronie Państwa. Ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu MUBP w Częstochowie. IPN Ka 03/1114 (1779/III)
Akta kontrolno-śledcze W materiałach znajduje się odpis wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 25.06.1945 (sygn. akt O 234/45). Ww. został oskarżony o to, że „bez prawnego zezwolenia władzy do dn. 16.04.1945, a więc w czasie wojny przechowywał przy sobie pistolet Parabellum” czym dopuścił się przestępstwa z art. 4 § 1a Dekretu o Ochronie Państwa z dn. 30.10.1944 oraz o to, że brał udział w "napadzie z bronią w ręku" czym popełnił przestępstwo z art. 24 kkwp w zw. z art. 9 Dekretu o Ochronie Państwa. Sąd uznał ww. winnym popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skazał na karę 7 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Na mocy amnestii orzeczona kara uległa zmniejszeniu do lat 2. IPN BU 0207/7504 (22919/III)
Akta penitencjarne Ww. w okresie od dn. 20.02.1946 przebywał w Centralnym Więzieniu we Wronkach. W dn. 14.09.1946 przewieziony został do więzienia w miejscowości Wartembork (w dn. 4.12.1946 zmiana nazwy miejscowości na Barczewo). Numer ewidencyjny więźnia 785/46. Materiałow brak. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały operacyjne Materiały archiwalne zawierają informacje dotyczące działalności „nielegalnej” organizacji Narodowe Siły Zbrojne na terenie Częstochowy. Ww. występuje w aktach sprawy. IPN Ka 230/3772 (13901/II)
.