Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Stanisław
Nazwisko: Sekuła
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 20-05-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Leszek Sekuła - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bestwinie, został internowany, ponieważ „rozpowszechnia wiadomości szkalujące władze partyjne i państwowe” oraz „negatywnie wpływa na załogę”, „zorganizował strajk okupacyjny w POM w Bestwinie”. Akta internowania zostały złożone w archiwum Wydziału „C” w dn. 20.10.1982. IPN Ka 043/372 (39388/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od dn. 13.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, a w dn. 22.02.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony w dn. 9.03.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Ka 39/158 (14/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Ślepiec” została zarejestrowana w dn. 7.05.1983 przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała do numeru BB-7272. Sprawę założono, ponieważ podejrzewano, że ww. prowadzi „działalność o wrogim politycznie charakterze”. SOS zakończono w dn. 13.04.1985, po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. W dn. 26.05.1985 akta sprawy przekazano do archiwum. Materiały archiwalne zostały wybrakowane w dn. 15.01.1990 przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2047/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Aloes” została zarejestrowana przez Wydział V WUSW Bielsko-Biała do numeru BB-10891. Sprawa była prowadzona, ponieważ ww. „popierał wrogą, nielegalną, konspiracyjną działalność >Solidarności<”. SOS zakończono w dn. 24.10.1986 po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. W dn. 25.11.1986 akta sprawy przekazano do archiwum. Materiały archiwalne zostały wybrakowane w dn. 15.01.1990 przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2637/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach znajduje postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od dn. 10.10.1983 do dn. 10.10.1985. Postanowienie zostało wydane na wniosek Wydziału V WUSW Bielsko-Biała, ponieważ ww. „zajmuje nadal prosolidarnościową postawę” i jest „podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach >Solidarności<”. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę zostało anulowane w dn. 18.10.1985 w związku z „ustaniem przyczyn operacyjnych”. IPN Ka 207/36496 (EABB 36496)
.