Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Maria
Nazwisko: Ostrokólski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 30-10-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. I. Osrokólskiego zostały zniszczone.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 19.01.1982 pod nr 27263 do SOS krypt. "Satyrycy" (nr rej. 26752) jako redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej, na łamach którego zamieszczone były "rysunki i artykuły podwarzające kierowniczą rolę partii oraz sojuszu PRL z ZSRR i innymi krajami demokracji ludowej". Materiały zostały przesłane do Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie, a następnie do Sądu Rejonowego. Część materiałów włączono do akt śledczych o sygn. III/14835, a pozostałe wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 0218/34 (III/14835)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie zamieszczania na łamach Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej rysunków i artykułów podważających kierowniczą rolę PZPR oraz sojusze PRL z ZSRR i innymi krajami demokracji ludowej. I. Ostrokólski jako redaktor naczelny Biuletynu, był odpowiedzialny za powyższe publikacje i został oskarżony o przestępstwo z art. 270 par. 1 kk i art. 283 par. 3 kk. Dn. 2.07.1983 został uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Puławach, a następnie dn. 24.11.1983 w wyniku rewizji skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 3600 zł opłat sądowych. IPN Lu 0218/34 (III/14835)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji z dn. 13.12.1981 wydanej przez KWMO w Lublinie z powodu tego, że "publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Umieszczony w Zakładzie Karnym we Włodawie, następnie dn. 23.04.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Rzeszowie, dn. 8.07.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach, dn. 31.07.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie i dn. 28.08.1982 do OO w Łupkowie. Zwolniony dn. 8.12.1982. IPN Rz 56/275
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 17.05.1984 pod nr 31283 w ramch KE krypt. "Satyryk" ze względu na prowadzenie działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Puławach. Kontrolę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały zarchiwizowano dn. 18.02.1989 pod nr II/11505, a następnie zmikrofilmowano i wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 0229/1164 (MF 11505/2)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zapis dot. zastrzeżenia wyjazdów za granicę nr Z-I-2851/82/A wydanego przez Wydz. V KWMO na okes od 08.03.1982 do odwołania. IPN Lu 0307/41432 (EALU 53935)
.