Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michael Marek
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 26-04-1957
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Władysława
Znany/a też jako:
Michał Sikora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS założono w związku z przejęciem w dn. 18.02.1977 przez Wydział „W” listu o „wrogiej treści” skierowanego przez ww. do Londynu na adres „dywersyjnej radiostacji”. W liście ww. „w sposób tendencyjny opisuje wydarzenia z czerwca ’76”, „wyraża poparcie dla KOR i solidaryzuje się z sygnatariuszami tzw. praskiej Karty 77”. W celu ustalenia kontaktów ww. oraz ich charakteru, założono inwigilację korespondencji oraz zastosowano podsłuch telefoniczny. Z uwagi na „wyjątkowo wrogą treść przesłanego do Londynu listu, a także możliwość skontaktowania się z ośrodkami dywersji” zastrzeżono ww. wyjazdy za granicę. W związku z podejrzeniem, że ww. „może być autorem innych wrogich dokumentów”, w dn. 25.08.1977 „pobrano operacyjnie” wzory jego pisma i przesłano do sprawdzenia w kartotece dokumentów anonimowych-wynik negatywny. Sprawę zakończono w dn. 3.01.1978 po przeprowadzeniu z ww. rozmowy profilaktycznej. IPN Ka 036/719 t. 2 (36762/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono w związku z informacją przekazaną przez TW „Andrzej”, z której wynikało, że ww. utrzymuje stałe kontakty korespondencyjne z Amnesty International w Paryżu oraz Komitetem Naukowców i Stypendystów w Toronto. W listach kierowanych do wymienionych organizacji ww. „w sposób tendencyjny i złośliwy przedstawiał sytuację w PRL”. Celem SOS była operacyjna kontrola figuranta w miejscu pracy i zamieszkania, ustalenie utrzymywanych kontaktów, motywów działania oraz likwidacja zagrożenia. W ramach prowadzonego sprawdzenia zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej, z ww. przeprowadzono również rozmowę ostrzegawczą. Sprawdzenie zakończono w związku z wyjazdem ww. za granicę. IPN Ka 036/719 t. 1 (36762/II)
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów, na okres od dn. 28.03.1977 do odwołania. Zastrzeżenie zostało wniesione na wniosek Wydziału III KWMO w Katowicach, ponieważ ww. utrzymywał „podejrzane kontakty z dywersyjną rozgłośnią radiową w Londynie oraz z Instytutem >Kultury< w Paryżu”. Zastrzeżenie odnotowano w dzienniku rejestracyjnym do numeru 35089 w dn. 25.04.1977. Zastrzeżenie anulowano w dn. 28.09.1981, ponieważ „ustały przyczyny stanowiące podstawę zastrzeżenia”, zostało wyrejestrowane z dziennika w dn. 12.10.1981. IPN Ka 184/3195 (EACR 003195)
Sprawa Obiektowa [SO] W trakcie prowadzenia sprawy gromadzono i uzyskiwano materiały dotyczące funkcjonowania „kompleksu gospodarki narodowej w Katowicach”. Na podstawie posiadanych materiałów zakładano „szereg spraw operacyjnego sprawdzenia” oraz sporządzano opracowania dotyczące funkcjonowania systemu finansowego. SO zakończono w związku z „ustaniem przyczyn założenia sprawy”. Ww. występuje w aktach SO „Gospodarka”. IPN Ka 030/268 (543/IV)
.