Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Leon
Nazwisko: Tyrol
Miejsce urodzenia: Koszęcin
Data urodzenia: 06-02-1951
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. znajdował się w zainteresowaniu Wydziału II KWMO Częstochowa od dn. 26.08.1978, kiedy to został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w kategorii „kandydat na tajnego współpracownika”. W dn. 15.07.1980 kategorię rejestracji zmieniono na „operacyjne sprawdzenie” i założono SOS „Amator”. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS „Amator” założono w związku z informacją, że ww. zbiera materiały kartograficzne terenu, na którym są zlokalizowane obiekty wojskowe. Celem sprawy było ustalenie, przyczyn zainteresowania figuranta „rejonem obiektu specjalnego” oraz rozpoznanie kontaktów ww. W ramach prowadzonego sprawdzenia zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny i pokojowy, kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej, oraz obserwację zewnętrzną. „Wielokrotnie czyniono przygotowania do tajnego przeszukania, jednak w wyniku obiektywnych trudności”, w dn. 25.05.1982 przeprowadzono przeszukanie jawne. W dn. 1.06.1982 ww. został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem „o gromadzenie informacji stanowiących tajemnicę państwową”, przesłuchany, a następnie internowany. SOS zakończono w dn. 9.05.1983, ponieważ „nie uzyskano żadnych dowodów lub elementów wskazujących na związki figuranta z obcymi służbami specjalnymi”. IPN Ka 027/568 (1130/II)
Akta internowanego Ww. został internowany na podstawie decyzji nr 23/D/82 z dn. 3.06.1982, ponieważ „w środowisku młodzieży szkolnej i nauczycieli głosi poglądy sprzeczne z ustawodawstwem stanu wojennego”. W związku z internowaniem ww. od dn. 7.06.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony w dn. 29.06.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 117/D/82. IPN Rz 56/89 (10/82)
Akta administracyjne Materiały zawierają wykaz internowanych z terenu woj. częstochowskiego od dn. 13.12.1981. W aktach znajduje się informacja dotycząca ww., który został internowany w dn. 3.06.1982, a zwolniony w dn. 29.06.1982 z Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248)
Akta operacyjne W teczce pracy TW „Staroć” znajdują się doniesienia dot. J. Tyrola. IPN Ka 0026/1785 t. 1-3 (5241/I)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa była prowadzona w celu „kontrwywiadowczego zabezpieczenia powstającego obiektu wojskowego”. W ramach prowadzonej sprawy organizowano stałą i systematyczną operacyjną kontrolę „mieszkańców i osób czasowo przebywających w strefie ochronnej” celem „uzyskania sygnałów o okazywanym zainteresowaniu obiektem”. Ww. występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem SOS „Amator”. IPN Ka 0308/1 (149/IV)
.