Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Tadeusz
Nazwisko: Zegadło
Miejsce urodzenia: Podosie
Data urodzenia: 27-02-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z informacją uzyskaną w wyniku eksploatacji „PP” (podsłuch pokojowy). Ustalono, że ww. „utrzymuje kontakty” z objętym stałą kontrolą operacyjną, współtwórcą i działaczem ROPCiO z terenu Śląska. Celem sprawdzenia było wszechstronne rozpoznanie ww., „spowodowanie wstrzymania koncesji na prowadzenie działalności usługowej” oraz „stworzenie takich okoliczności, które pozwolą na (…) odebranie mu [ww.] prawa jazdy”. Planowano „spowodować permanentną kontrolę dotyczącą działalności przewozowej figuranta w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, stanu technicznego pojazdu i prawidłowości świadczonych usług przewozowych”. W związku z prowadzoną sprawą ww. został objęty kontrolą Wydziału „B” (obserwacja), założono również podsłuch telefoniczny oraz inwigilację korespondencji. Sprawę zakończono w dn. 13.04.1978 „wobec nie stwierdzenia prowadzenia przez figuranta wrogiej działalności”. IPN Ka 036/822 (36874/II)
.