Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian Franciszek
Nazwisko: Zemczak
Miejsce urodzenia: Czernichów
Data urodzenia: 19-08-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny został założony na podstawie informacji, że Julian Zemczak, aktywny działacz b. NSZZ „Solidarność” Bazy Maszyn i Sprzętu PKP w Czechowicach-Dziedzicach, „nie popiera aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju oraz ustroju socjalistycznego”. Z uwagi na to, że „nie ukrywał sympatii do b. Solidarności” był podejrzewany o utrzymywanie kontaktu z „nielegalnymi strukturami podziemia”. Kontrolę operacyjną zakończono, ponieważ „nie uzyskano potwierdzenia faktu wrogiej działalności”. W dn. 12.02.1987 materiały sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Bielsko-Biała. IPN Ka 047/1722 (2692/II)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od dn. 1.06.1984 do dn. 1.06.1986, wniesione przez RUSW Pszczyna. W uzasadnieniu do zastrzeżenia podano, że ww. to „zagorzały działacz b. NSZZ ’Solidarność’ PKP Czechowice-Dziedzice”, który „obecnie w dalszym ciągu negatywnie wypowiada się wśród załogi PKP na temat aktualnej sytuacji w kraju”. Zastrzeżenie zostało anulowane w dn. 08.10.1986. IPN Ka 614/6720 (EACD 6720)
.