Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Witold
Nazwisko: Dyrko
Miejsce urodzenia: Lgota Górna
Data urodzenia: 08-04-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Balbina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zainteresowanie operacyjne Ww. został zarejestrowany w kategorii zainteresowanie operacyjne w dn. 9.06.1973 przez Wydział III KWMO Katowice. Z opracowania zrezygnowano w dn. 24.07.1975. Materiały archiwalne przeznaczone do zniszczenia, zostały częściowo odzyskane z makulatury. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania. IPN Ka 005/904 (19324/I)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i Jugosławii na okres od dn. 6.02.1979 do dn. 6.02.1981, przedłużone następnie do dn. 6.02.1983. Zastrzeżenie wniósł Wydział II KWMO Katowice, z uwagi na fakt, iż członkowie bliskiej rodziny ww. mieszkali za granicą i „zachodziło podejrzenie”, że ww. po uzyskaniu zgody na wyjazd odmówi powrotu do kraju. W 1980 r. ww. dwukrotnie ubiegał się wyjazd czasowy do USA. W związku z „zastrzeżeniem wyjazdu” otrzymał decyzję negatywną. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na podstawie decyzji z dn. 4.05.1981, ww. otrzymał paszport. IPN Ka 143/46219 (EAKA 46219)
Materiały ewidencyjne W dn. 24.02.1979 Wydział II zarejestrował do nr 41162 zastrzeżenie wyjazdów. W związku z anulowaniem zastrzeżenia, w dn. 16.05.1983 sprawę przekazano do archiwum. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.