Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksandra Honorata
Nazwisko: Machowiak
Nazwisko rodowe: Tyrlik
Miejsce urodzenia: Czechowice-Dziedzice
Data urodzenia: 21-02-1950
Imię ojca: Honoriusz
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została założona w związku z uzyskaniem dokumentu „W” (listu), w którym „autor wyraża swoją dezaprobatę w stosunku do działalności władz oraz opisuje swą założycielską rolę przy organizowaniu się NSZZ >Solidarność< w NN przedsiębiorstwie”. Celem sprawdzenia było ustalenie autora dokumentu oraz motywów i pobudek jego działania. W wyniku podjętych działań operacyjnych ustalono, że jedną z autorek listu jest Aleksandra Tyrlik, która „była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność< w Biurze Projektów Zaplecza Górniczego w Pszczynie". Sprawę zakończono w dn. 29.07.1981 z uwagi na fakt, iż ww. „cieszy się dobrą opinią w miejscu pracy i zamieszkania”. IPN Ka 047/866 (1010/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Trzeci Szereg” została założona na fakt „wrogiej działalności w środowisku” i dotyczyła „produkcji i kolportowania ulotek przez tzw. Regionalną Komisję Wykonawczą Trzeci Szereg NSZZ >Solidarność<”. Sprawę prowadził Wydział V KWMO/WUSW Bielsko-Biała w okresie od dn. 13.04.1982 do dn. 9.08.1984. Ww. została zarejestrowana do SOR w dn. 17.10.1983. W dn. 23.08.1984 akta SOR przekazano do archiwum. W dn. 15.01.1990 Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała „wybrakował” materiały archiwalne sprawy. Materiały o sygn. 1812/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo RSD-4/83 nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. Ds-9/83/S), prowadzono w sprawie „kontynuowania działalności przez zdelegalizowany związek >Solidarność< poprzez kolportowanie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny”. W związku z prowadzonym śledztwem, w dn. 5.10.1983 przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania ww., podczas którego ujawniono „urządzenia do kolportażu i ulotki”. Ww. została zatrzymana i oskarżona o to, że w okresie od 11.10.1982 do końca września 1983 r. uczestniczyła w działalności związku NSZZ „Solidarność” poprzez drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych m.in. przez RKW Trzeci Szereg Region Podbeskidzie tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk (odmówiła wyjaśnień). W dn. 7.10.1983 tymczasowo aresztowana. W ramach śledztwa, które zakończono w dn.12.04.1984, przesłuchano 86 świadków i przeprowadzono 126 przeszukań. IPN Ka 013/120 t. 1-19 (542/III)
Akta prokuratora Śledztwo Ds. 9/83/S zostało wszczęte przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej, postanowieniem z dn. 25.03.1983. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że ww. prowadziła działalność konspiracyjną w nielegalnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, poprzez organizowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych m.in. przez Trzeci Szereg „Solidarność” Region Podbeskidzie. W dn. 5.10.1983 przeszukano miejsce zamieszkania ww., a w dn. 7.10.1983 przedstawiono zatrzymanej zarzut z art. 278 § 1 kk i tymczasowo aresztowano. W celu uproszczenia i przyspieszenia śledztwa Ds. 9/83/S, część zgromadzonych materiałów (m.in. materiały dotyczące ww.), wyłączono do odrębnego prowadzenia. IPN Ka 29/10 t. 1-26 (Ds. 9/83/S)
Akta prokuratora W aktach znajdują się materiały wyłączone ze śledztwa Ds. 9/83/S prowadzonego w sprawie działalności konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność”. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że ww. uczestniczyła w działalności związku NSZZ „Solidarność”, który został prawnie rozwiązany, poprzez drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych m.in. przez Regionalny Komitet Wykonawczy Trzeci Szereg Regionu Podbeskidzie i oskarżono ww. z art. 278 § 1 kk. Śledztwo zamknięto w dn. 29.02.1984 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Ka 29/13 t. 1-4 (Ds. 3/84/S)
Akta sądowe W aktach znajduje się informacja, że w dn. 12.01 1984 ze śledztwa Ds. 9/83/S wyłączono do odrębnego prowadzenia materiały dowodowe i osobopoznawcze dotyczące ww., celem kontynuowania postępowania karnego odrębnie pod sygn. Ds. 3/84/S. IPN Ka 178/11 t. 1-13 (II K 13/84)
Materiały ewidencyjne Śledztwo RSD-2/84 nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. Ds.-3/84/S), prowadzono w sprawie „kontynuowania nielegalnej-sprzecznej z prawem działalności związkowej”. W dn. 29.02.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bielsku Białej zakończyła śledztwo Ds. 3/84/S. Ww. została oskarżona z art. 278 § 1 kk oraz 279 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i 271 § 1 kk w zw. z art. 10 kk. W dn. 30.07.1984 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (sygn. akt III k 501/84), umorzył postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. W dn. 10.09.1984 materiały śledztwa złożono w archiwum pod sygnaturą 460/III. Materiały o sygn. 460/III zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., która została zatrzymana w dn. 5.10.1983 w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk. W dn. 14.10.1983 ww. została doprowadzona do Zakładu Karnego w Cieszynie, a od dn. 7.12.1983 przebywała w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona na podstawie postanowienia o uchyleniu środka zapobiegawczego w dn. 22.12.1983. IPN Kr 0139/27 (8/83)
Materiały administracyjne W aktach znajdują się informacje dotyczące struktury i działalności „Trzeciego Szeregu NSZZ ‘Solidarność’ Region Podbeskidzie” i innych organizacji z terenu Bielska -Białej. Ww. figuruje w aktach w związku z omówieniem działalności Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. IPN Ka 017/114 (BB/INF/118)
Materiały administracyjne Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem działalności Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. IPN Ka 016/85 (BB/Śl-90)
.