Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Jafernik
Miejsce urodzenia: Sopotnia Mała
Data urodzenia: 02-09-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W dn. 17.03.1999 Sąd Najwyższy w Warszawie (sygn. akt IV KKN 464/98), po rozpatrzeniu sprawy Kazimierza Jafernika skazanego z art. 280 § 2 kk i z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981r., z powodu kasacji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego na korzyść oskarżonego od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 22.10.1982r. (sygn. akt III K 110/82), uchylił zaskarżony wyrok i uniewinnił od popełnienia przypisanych czynów.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Malarze” prowadzona od dn. 2.10.1982, została zarejestrowana przez Wydział III KWMO w Bielsku-Białej w dn. 13.10.1982 do numeru BB-6624. Ww., który „wykonywał napisy o treści antypaństwowej” został zarejestrowany do sprawy w dn. 15.12.1982 do numeru BB-6829. Rozpracowanie zakończono w dn. 16.03.1983, w dn. 28.03.1983 sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej, a akta SOR przekazano do archiwum. W dn. 8.01.1990 materiały archiwalne przekazane zostały do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Bielsku-Białej. Materiałów o sygn. 1386/II nie odnaleziono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-39/82 nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu (sygn. Ds.1035/82) prowadzono, ponieważ „w dn. 1.10.1982 na drodze publicznej w Sopotni Małej wykonano napisy, a wśród nich napis: ‘dla czerwonych’, obok którego narysowano symbol nawiązujący do zbrodni-szubienicę”. W związku z prowadzonym śledztwem, ww. został oskarżony z art. 280 § 2 kk oraz art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i w dn. 4.10.1982 tymczasowo aresztowany. Śledztwo, które prowadzone było w trybie doraźnym, zakończono w dn. 15.10.1982, a w dn. 17.10.1982 skierowano akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Materiałów o sygn.335/III nie odnaleziono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe W dn. 22.10.1982 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 110/82), uznał ww. winnym tego, że w dn. 1.10.1982 w Sopotni Małej, będąc członkiem prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność”, kontynuował jego działalność przez wcześniejsze zaplanowanie, a następnie wykonanie farbą na drodze publicznej, ścianie wiaty przystanku autobusowego i tablicy ogłoszeń haseł antypaństwowych manifestujących równocześnie działalność związkową oraz nawołujących do popełnienia zbrodni, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Wyrokiem sądu ww. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 2 lata. W dn. 19.04.1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. W dn. 21.06.1989 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej „przebaczył i puścił w niepamięć” występek, za który ww. został skazany w dn. 22.10.1982. IPN Ka 418/1 (II K 110/82), IPN Ka 418/3 (II K 110/82), IPN Ka 418/4 (II Ko/Uł „s” 8/83)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 46 pkt 1 dekretu o stanie wojennym, od dn. 6.10.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. Skazany w dn. 22.10.1982 przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej na karę 3 lat pozbawienia wolności. W dn. 10.11.1982 przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu, a w dn. 3.03.1983 do Zakładu Karnego w Strzelinie. Zwolniony warunkowo w dn. 28.04.1983 na podstawie uchwały Rady Państwa dotyczącej zastosowania prawa łaski. IPN Wr 149/120 (91/14/83)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja o odmownym rozpatrzeniu podań o wydanie zezwolenia na wyjazdy za granicę w latach 1985-1986. IPN Ka 207/814704 (EABB 814704)