Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Pietrasiewicz
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 21-08-1955
Imię ojca: Zygfryd
Imię matki: Mieczysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko T. Pietrasiewiczowi, który został zatrzymany dn. 6.02.1982 podczas przeszukania mieszkania należącego do innej osoby. Podczas przeszukania w/w "posiadał ulotkę zawierającą treść poniżającą naczelne organy PRL". Akta wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. III/14746 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko T. Pietrasiewiczowi podejrzanemu o to, że "dnia 6 lutego 1982 r. w Lublinie w celu rozpowszechnienia przenosił pisma ulotne zawierające treści poniżające i wyszydzające naczelne organy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej". Dn. 6.02.1982 został zatrzymany i przesłuchany. Zwolniony dn. 8.02.1982. Dn. 24.02.1982 postępowanie zostało umorzone ze względu na brak dostatecznych dowodów winy. IPN Lu 94/480 (15419/480)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 15.01.1986 pod nr 34029 ze względu na podejrzenie utrzymywania kontaktów z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów w RFN. Podejrzenia nie potwierdziły się i dn. 29.01.1987 sprawę zakończono. IPN Lu 0229/1052 (mkf 11143/2)
.