Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Tadeusz
Nazwisko: Kilarski
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 12-01-1962
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-437/12, zarządzenie z dn. 28.02.2013 dot. Kilarskiego Pawła. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez TW „Marek”, że student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowicach zbierał w lutym 1985 r. podpisy pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. W dn. 26.11.1987 SOS przekwalifikowano na SOR. Ww. występuje w sprawie w związku z kontaktami z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j.1-2 (43340/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kolporter” został założony „na fakt” kolportażu ulotek na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Celem rozpracowania było ustalenie kolporterów, miejsca produkcji ulotek oraz „procesowe udokumentowanie wrogiej działalności politycznej”. Ww., który w dn. 25.05.1986 brał udział w Piekarach Śląskich w kolportażu ulotek sygnowanych przez „Polską Partię Niepodległościową”, był jednym z „kontrolowanych operacyjnie studentów Uniwersytetu Śląskiego”. W związku z prowadzonym rozpracowaniem w dn. 2.06.1986 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono przeszukanie, w czasie którego ujawniono wydawnictwa bezdebitowe. „W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych w sprawie zneutralizowano wrogą działalność polityczną” i w dn. 30.06.1987 SOR został zakończony. IPN Ka 048/434 t. 1-2 (42455/II), IPN Ka 0169/240 j. 1-2 (42455/2)
Akta operacyjne Ww. występuje w teczce pracy TW pseudonim ”Titi”. IPN Ka 00233/878 t. 2, (akta odzyskane z worów ewakuacyjnych)