Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Roman
Nazwisko: Niedźwiedź
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 18-02-1971
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Pod koniec kwietnia 1988 r. w Katowicach zawiązała się organizacja o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli”, skupiająca w swych szeregach młodzież szkół ponadpodstawowych, a w szczególności liceów ogólnokształcących. We wrześniu 1988 r. MRO „Niepodlegli” został włączony w struktury tzw. „Solidarności Walczącej” i przyjął nazwę MRO „Solidarność Walcząca”. Organizacja ta wydawała biuletyn o nazwie „Przebojem”, drukowany w „Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej – Oddział w Katowicach”. Wojciech Niedźwiedź figuruje w aktach jako członek w/w organizacji. Członkowie MRO SW kolportowali ulotki o treściach „antypaństwowych”, wykonywali napisy na budynkach, uczestniczyli w demonstracjach rocznicowych. W ramach sprawy wykorzystano informacje przekazywane przez OZI, zastosowano podsłuch telefoniczny i kontrolę korespondencji. Sprawę zakończono dn. 24.01.1990. IPN Ka 048/943 (44122/II) t. 1-2
Zainteresowanie Operacyjne-Osoba Zabezpieczona Operacyjne rozpoznanie działalności Wojciecha Niedźwiedzia, ucznia I LO im. M. Kopernika w Katowicach. Zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w kategorii „zainteresowanie operacyjne-osoba zabezpieczona”. Sprawę zakończono dn. 16.01.1990. Materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 47628/I. IPN Ka 0055/1688 (47628/I)
.