Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Urszula
Nazwisko: Napieralska
Miejsce urodzenia: Grodzisk Wielkopolski
Data urodzenia: 08-04-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanej Zatrzymana 16.12.1981 przez KWMO w Poznaniu na mocy decyzji o internowaniu nr 118 z dnia 14.12.1981. Powód internowania: „zagrażałaby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że nawoływała do niepokojów społecznych”. IPN Bi 53/57.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie przez Wydz. II KWMO w Poznaniu wyjazdów do WKŚ (wszystkich krajów świata) w okresie 20.02.1982-20.02.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operac. Sprawdz. [SOS]/ Sprawa Operac. Rozpracowania [SOR] Prowadzenie „wrogiej działalności” w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”, w ramach którego redagowała oraz kolportowała wydawnictwa, których treść zawierała wiadomości „mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W dniu 28.03.1984 KE przekształcono w SOS, który 29.05.1984 przekształcono w SOR. IPN Po 08/1462 (11357/II).
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o redagowanie oraz kolportaż „nielegalnych” wydawnictw. Śledztwo RSD 8/84 włączono do śledztwa RSD 11/84. IPN Po 04/3527 (15046/III).
Akta prokuratorskie Podejrzana o to, że w okresie od 1983 r. do marca 1984 r. w Poznaniu uczestniczyła w podziemnych strukturach związku "Solidarność" oraz brała udział w redagowaniu i kolportowaniu wydawnictw, których treść „zawierała wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Postępowanie Ds. 42/84 włączono do Ds. 62/84, które w dniu 21.07.1984 zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Po 5/16 (Ds. 62/84).
Akta penitencjarne Aresztowana 05.03.1984 z powodu podejrzeń o przynależność do podziemnych struktur związku "Solidarność" oraz udział w redagowaniu i kolportowaniu „nielegalnych” wydawnictw. Dnia 07.03.1984 osadzona w Areszcie Śledczym w Poznaniu w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu postępowaniem Ds. 42/84. IPN Po 89/140 (61696).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną jako aktywny członek Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach „Tekom-Teletra”. Inwigilacje zakończono z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W dniu 07.08.1985 sprawę przejął Wydz. III-1 WUSW Poznań. Materiały archiwalne o sygn. 12335/II wybrakowano protok. nr 69 z dnia 28.12.1989. Materiały o sygn. 12335/II wybrakowano w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zabezpieczenie operacyjne. W dniu 15.02.1989 sprawę przejął Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.