Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława Marianna
Nazwisko: Bielańska
Nazwisko rodowe: Melon
Miejsce urodzenia: Rosocha
Data urodzenia: 19-04-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach sprawy prowadzonej na grupę działaczy NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach. Materiały zdjęto z ewidencji 19.08.1989 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 1049/II. Zniszczono za protokółem brakowania 2/89. Mat. sygn.1049/II zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewidenc. i akt admin. IPN Ld 052/75 t.12 (5/82/90)
Akta internowania Internowana na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 8/81 z dn. 13.12.1981, ponieważ: ”kolportowała i rozpowszechniała fałszywe informacje godzące w interes społeczny PRL”. Zwolniona 15.03.1982 na mocy decyzji nr 26/82. Występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 052/29 (5/29/90) IPN Po 161/1, IPN Po 561/1.
Akta internowanego Internowana w okresie 13.12.1981-15.03.1982 kolejno: w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 48/35
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie ze względu na działalności w NSZZ "Solidarność" jako przewodnicząca KZ w „Zakładach Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Rawent” w Skierniewicach Prowadziła także bibliotekę wydawnictw niezależnych, utrzymywała kontakty z działaczami KOR, Komitetu Więzionych za Przekonania i KIK. Dnia 22.03.1985 sprawę zdjęto z ewidencji, materiały złożono w archiwum pod sygn. 589/II. Materiałów brak. Materiałów o sygn. 589/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie w sprawie rozprowadzania na terenie woj. skierniewickiego biuletynów pt.: „Nasz Związek”. Podejrzana o to, że w okresie od kwietnia do października 1982 w Skierniewicach będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od dalszej pracy, gdyż dokonywała zbiórek składek członkowskich na działalność związku. Śledztwo umorzono w oparciu o amnestię ogłoszoną 22.07.1983. IPN Ld pf 36/38 t. 1 (72/III)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-1172/82, wniesione do 20.12.1983 przez Wydz. V KWMO Skierniewice. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.