Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Bernard
Nazwisko: Dąbski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 08-04-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Łarysa
Dodatkowe informacje:

W teczce personalnej i teczce pracy tw ps. "P-70", nr rej. 11765 (materiały archiwalne o sygn. IPN Ld0040/1425 t. 1-2) zachowała się informacja i donos na Lecha Dąbskiego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany jako działacz związkowy, członek prezydium KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu. Wielokrotnie przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. Sprawę zdjęto z ewidencji 28.05.1985 i złożono w archiwum pod sygn. 6434/II. Materiały zniszczono w 1989. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN Ld pf: 88/1 t. 1, 88/2 t. 2; 88/3 t. 2, 4
Akta administracyjne W meldunkach operacyjnych z dn. 6 maja i 22 czerwca 1983 znajdują się informacje o zatrzymaniu L. Dąbskiego w dn. 01.05.1983, podczas składania kwiatów w miejscu usuniętej płyty z napisem „Pamięci ofiar 1956, 1970, 1981”. Za w/w wykroczenie został ukarany w dn. 03.05.1983 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Zgierza karą grzywny. Ld pf 88/3 t. 2, 4 (2891/XA)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak informacji o charakterze sprawy. Materiały zniszczono bez archiwizacji 25.10.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.