Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniel
Nazwisko: Filar
Miejsce urodzenia: Sokal
Data urodzenia: 16-07-1926
Imię ojca: Karol
Imię matki: Agata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. D. Filar został wybrany 19.12.1980 przewodniczącym Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" nauczycieli w Kaliszu. W okresie późniejszym był też członkiem MKZ w Kaliszu. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. D. Filar występuje jako Delegat NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa na I Krajowy Zjazd Delegatów. IPN Gd 003/166 t. 19, 21, 23, 24, 27 (185/IV)
Akta administracyjne Materiały zawierają kopie ankiet osobowych wypełnianych przez delegatów NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981 r., w tym ankietę D. Filara. IPN Ld 0166/5
Zabezpieczenie operacyjne/ Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany w kategorii "zab.[ezpieczenie] op.[eracyjne]" 04.11.1981. Kategorię rejestracji zmieniono 05.02.1982 na kandydata na tajnego współpracownika [kTW]. "Dalsze opracowanie zakończono 20.09.1984". Brak dowodów podjęcia próby pozyskania. Teczkę personalną zdjęto z ewidencji 20.09.1984 i zarchiwizowano pod nr. 1434/I. Materiały zniszczono. Materiały o sygn.1434/I zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji na terenie byłego woj. kaliskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego. Rozmowę z D. Filarem przeprowadzono 06.01.1982, podczas której "kategorycznie odmówił podpisania oświadczenia" o zaniechaniu wszelkiej działalności. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Akta administracyjne Materiały zawierają oceny sytuacji operacyjnej oraz plany pracy Wydziału III KWMO/WUSW w Kaliszu. W dokumencie z dn. 15.01.1982 znajduje się informacja, że w skutek działań dezintegracyjnych w 1981 r. wyeliminowano D. Filara z funkcji przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty. IPN Ld 0044/12 (98/1)
Sprawa Obiektowa [SO] D. Filar występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności przez D. Filara w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20)
.