Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Ewa
Nazwisko: Jabrzyk
Nazwisko rodowe: Maciejewska
Miejsce urodzenia: Ciepielów
Data urodzenia: 08-10-1946
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim i powstałych w okresie późniejszym struktur związku, również po stanie wojennym. H. Jabrzyk była inwigilowana z powodu pełnienia funkcji członka Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej i wiceprzewodniczącej Oddziału ZR w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 069/30/J (37/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. H. Jabrzyk występuje na wykazie z dn. 23.05.1983 akt osobowych działaczy i pracowników NSZZ „Solidarność z terenu woj. piotrkowskiego. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana z powodu pełnienia funkcji w NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej. Podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej w stanie wojennym i "prowadzenie negatywnej działalności politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego". Celem operacyjnym SB było wyeliminowanie H. Jabrzyk ze środowiska opozycyjnego. Przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. IPN Ld 067/351/J (686/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę, a dotyczącej kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 067/658/J (1106/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w sprawie prowadzonej wobec byłych członków NSZZ "Solidarność" podejrzanych o nielegalną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego, polegającą na drukowaniu, powielaniu i kolportowaniu ulotek "Solidarności" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach struktury konspiracyjnej. IPN Ld 067/342/J (669/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęta kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej w związku z próbami tworzenia podziemnych struktur NSZZ "Solidarność", na terenie Tomaszowa Maz., przez działaczy zdelegalizowanego związku. Sprawdzano również środowisko osób skupionych wokół Kościoła oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywana w sprawie dot. kontroli mszy za ojczyznę, prelekcji w kościołach oraz działalności „Bractwa Trzeźwości” przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, które SB uważało za ukrytą formę aktywności związkowej działaczy „Solidarności”. IPN Ld 067/927/J (1411/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/141 t. 2 (1231/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/635 (1963/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/419 (1685/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie, w którym występuje H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/634 (1962/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie, w którym występuje H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/476 (1756/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Kazimierz" znajduje się notatka służbowa funkcjonariusza SB w której jest wymieniona H. Jabrzyk. IPN Ld 0031/176 (1297/I)
.