Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosława Karolina
Nazwisko: Mencel
Nazwisko rodowe: Skiba
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 17-12-1939
Imię ojca: Karol
Imię matki: Daniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana 11.11.1982 pod nr. 9722 jako osoba do sprawy krypt. "Grupa", dot. inwigilacji grupy osób podejrzanych o drukowanie i kolportaż "na terenie miasta Kalisza, materiałów o treściach antypaństwowych". Sprawę zdjęto z ewidencji 16.11.1984 i złożono w archiwum Wydziału "C". Zniszczono w za prot. brak. nr 12 z dn. 30.10.1989. Materiały o sygn.1322/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymana 04.11.1982 w Kaliszu podczas druku ulotek. Oskarżona, w trybie postępowania doraźnego o to, że w porozumieniu z innymi sporządzała "ulotki o treściach antypaństwowych w celu ich rozpowszechniania" co stanowiło naruszenie dekretu o stanie wojennym. IPN Ld 0043/795 (122/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z dn. 05.11.1982 tymczasowo aresztowana. Osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. IPN Wr 31/853
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem RSD-39/82 prowadzonym, w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KWMO Kalisz. Sprawa dot. sporządzania w celu rozpowszechniania ulotek zawierających nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. 29.11.1982 skierowano akt oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego. IPN Wr 35/273 (Pg.Śl.II. 415/82)
Akta sądowe Dn. 27.12.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał M. Mencel winną sporządzania ulotek, w celu ich rozpowszechniania i skazał na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Wr 101/887 (So.W. 1142/82)
Akta administracyjne Materiały zawierają analizę sporządzoną dn. 03.12.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW Kalisz, dot. spraw operacyjnych prowadzonych przez jednostki SB w woj. kaliskim, w okresie 13.12.1981-30.11.1983. W dokumencie znajduje się informacja, że M. Mencel jest rozpracowywana w sprawie dot. reaktywacji TKK w końcu 1983 r. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
.