Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryk Grzegorz
Nazwisko: Gołębiowski
Miejsce urodzenia: Wojsławice
Data urodzenia: 03-01-1958
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Wojsławice (powiat chełmski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Członek ORMO. Akta personalne członka ORMO o sygn. IPN Lu 248/6730; wykaz członków ORMO z terenu gminy Wojsławice o sygn. IPN Lu 248/7648. karta Mor-5 z kartoteki ORMO WUSW w Lublinie.
W 1987 r., jako I Sekretarz KG [Komitet Gminny PZPR] w Wojsławicach, został "upoważniony do [dostępu do] tajemnicy państwowej". Karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW.
Akta paszportowe o sygn. EACH 16317, zawierające dokumentację paszportową z lat 1980-1986; karta ewidencyjna z informacją o w/w sygnaturze akt paszportowych. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta paszportowe o sygn. IPN Lu 359/16317 (EACH 16317).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 233/15 zarządzenie z dnia 27.08.2015 r. dotyczące Henryka Gołębiowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.