Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Bartyński
Miejsce urodzenia: Hermanowa
Data urodzenia: 13-01-1933
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE jako "podatny do podjęcia wrogiej działalności", autor petycji przeciwko polityce rolnej państwa. Materiały o sygn. 15677/III skomasowano do nr 17108/III, a następnie do nr 18236/II. IPN-Rz-044/993 (18236/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Bartek" prowadzonej na jego osobę w związku z aktywną działalnością opozycyjną w ramach Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność" w Rzeszowie. Materiały sprawy (17108/III) włączono do nr 18236/II. IPN-Rz-044/993 (18236/II)
Akta internowania Akta dotyczące internowania Antoniego Bartyńskiego. Powodem internowania była obawa o to, że "może rozpowszechniać fałszywe wiadomości i nawoływać do niepokojów społecznych". IPN-Rz-052/723 (7665/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów Załęże, następnie w OO Kielce (od 08.07.1982), następnie ponownie przewieziony do Rzeszowa (31.07.1982) i powtórnie przetransportowany do Kielc (29.09.1982). IPN-Ki-45/14
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE jako były aktywny członek NSZZ "Solidarność" -m.in. "przewodniczący ZG NSZZ RI "S" w Tyczynie (...) inspirator i organizator akcji protestacyjnych". W dniu 21.03.1988 KE przerejestrowano do nr 25645. Kontrolę zakończono z powodu legalizacji NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-044/993 (18236/II)
.