Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Józef
Nazwisko: Grzelczyk
Miejsce urodzenia: Oława
Data urodzenia: 15-12-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie (od 17.10.1980) w ramach SOS krypt. "Lotnik" jako "aktywny działacz komitetu strajkowego". Materiały dotyczyły przerwy "w pracy w Lotniczych Zakładach Naprawczych w Krośnie". Materiały o sygn. 552/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany (od 07.04.1981 do 30.10.1981) w ramach SO "Obrońca" jako "aktywny działacz NSZZ >Solidarność<". Materiały dotyczyły operacyjnego zabezpieczenia Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego (PRKZ) "S". Materiały o sygn. 24/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany (od 17.02.1983) w ramach SOS krypt. "Hydra" z powodu podejrzeń o prowadzenie "wrogiej działalności". Sprawę względem w/w zakończono "przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej". Materiałów o sygn. 953/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzany operacyjnie od 13.03.1984 z powodu podejrzeń o "wrogą działalność w nielegalnych strukturach >S<". Sprawa dotyczyła kolportażu "nielegalnych" czasopism. Materiałów o sygn. 1051/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Cz. Grzelczykowi, ze względu na to, iż „brał udział w nielegalnym związku Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność< Region Podkarpacki (...), uczestniczył w drukowaniu techniką powielaczową oraz gromadził biuletyny i inne materiały zawierające treści lżące, wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL”. IPN-Rz-00167/1 (127/III) t. 2, 3, 5
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany w związku z oskarżeniem przynależność do Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie oraz o gromadzenie i współudział w drukowaniu "nielegalnych" wydawnictw. IPN-Rz-110/4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 07.03.1988) w ramach SOR krypt. "Sekta" powodem była "nielegalna działalność antypaństwowa". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Krosno obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) i kraje demokracji ludowej (KDL) na okres od 01.04.1984 do 01.04.1986. Wpis na podstawie dokumentu znajdującego się w aktach śledczych IPN-Rz-00167/1 t. 3.
.