Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Jakub
Nazwisko: Dziura
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 01-02-1949
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie (od 03.01.1989) w ramach SOR krypt. "Naukowcy" z powodu prowadzenia "wrogiej" działalności w środowisku pracy (Huta Stalowa Wola). Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie dotyczące w/w, obwinionego o to, że w dniu 28.04.1988 jadąc rowerem do pracy rozrzucał ulotki wzywające do "nielegalnego" zgromadzenia w obronie zwolnionych z pracy działaczy NSZZ "Solidarność" w Hucie Stalowa Wola. W dniu 19.05.1988 został ukarany karą grzywny w wys. 40 tys. oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości w „Tempie Socjalistycznym". IPN-Rz-415/12
Akta sprawy o wykroczenie Ignacy Dziura obwiniony został o to, iż bierze aktywny udział w działalności związku zawodowego NSZZ "Solidarności", który został zdelegalizowany. Orzeczeniem z dnia 30.11.1988 został ukarany grzywną w wysokości 40 tys.zł. IPN-Rz-415/52
.