Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Władysław
Nazwisko: Bugryn
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 19-09-1938
Imię ojca: Leon
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Sanatorium" jako inicjator tworzenia NSZZ "Solidarność" w Oddziale Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu. Sprawa dotyczyła ochrony Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", a następnie Zarządu Regionu Płd.-Wsch. NSZZ "Solidarność" w Przemyślu przed wpływami "przemyskiej grupy o antysocjalistycznych poglądach". IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 16.10.1984) w ramach SOR krypt. "Konspirator" jako członek podziemnych struktur NSZZ "S" oraz osoba podejrzana o produkcję i kolportaż ulotek "antypaństwowych". Materiały dotyczyły kolportażu "wrogich ulotek na terenie Jarosławia". IPN-Rz-034/439 (847/II) t. 2-11
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Barcelona" jako jeden z uczestników "nielegalnego" zgromadzenia na placu przy kościele NMP w Jarosławiu (03.05.1983). Wznoszono tam m.in. okrzyki "Niech żyje >Solidarność<", ">Solidarność< zwycięży". Sprawę zakończono z powodu braku możliwości ustalenia inspiratora zgromadzenia. IPN-Rz-034/261 (575/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Pajac" z powodu aktywnej działalności w ramach byłej NSZZ "Solidarność" (członek zarządu MKZ NSZZ "S" w Jarosławiu) oraz ścisłych kontaktów z jej liderami. Kontrolę zakończono z powodu zalegalizowania NSZZ "S". IPN-Rz-034/531 (1004/II)
.