Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Stanisław
Nazwisko: Jakim
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 17-11-1958
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Rz 333/11, zarządzenie z dn. 22.06.2012 dot. Romana Jakima. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie (od 15.09.1982 do 24.10.1985) w ramach SOS krypt. "Wiec" jako uczestnik manifestacji zorganizowanej przed bramą WSK Rzeszów w dniu 31.08.1982. W/w "został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną pieniężną". IPN-Rz-044/263 (17429/II)
.