Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Henryk
Nazwisko: Nikodem
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 20-03-1942
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS] Rozpracowywany operacyjnie jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” – członek Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach oraz przewodniczący Komisji Interwencyjnej; znany z negatywnej postawy wobec partii i rządu. W ramach sprawy wielokrotnie przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Dn. 31.08.1983 złożył kwiaty pod krzyżem KWK „Wujek”, za co został zatrzymany. Sprawę zakończono dn. 28.10.1983 z powodu wyjazdu ww. wraz z rodziną do USA. IPN Ka 043/633 (39678/II) t. 1-2
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr III A-299, ponieważ „występuje aktywnie przeciwko ustrojowi PRL”. Zwolniony z Ośrodka Internowania Zabrze-Zaborze (decyzja nr 1905/82) dn. 11.12.1982. IPN Ka 043/633 (39678/II) t. 1-2
Akta internowanego Internowany w Ośrodkach Odosobnienia: od dn. 13.12.1981 w Strzelcach Opolskich (nr 2/81), od dn. 5.08.1982 Grodków (nr 4/82), od dn. 16.08.1982 Uherce (nr 11/82), od dn. 22.11.1982 Zabrze-Zaborze (nr 18/82), skąd został zwolniony dn. 11.12.1982. IPN Ka 41/359 (6/82), IPN Ka 42/547 (18/82), IPN Ka 43/795 (18/82), IPN Rz 57/496,497,489,490,492
Materiały administracyjne Ryszard Nikodem figuruje w materiałach obejmujących listę osób internowanych z województwa katowickiego uszeregowaną chronologicznie według daty zwolnienia z internowania. Materiały zawierają również decyzje o uchyleniu internowania dotyczące tych osób. IPN Ka 063/155 (234/C) t. 1, 4
Akta paszportowe konsularne Materiały obejmują dokumenty z okresu przygotowań do opuszczenia kraju przez ww. wraz z rodziną. We wniosku paszportowym Ryszard Nikodem podkreślił, że podjął taką decyzję z przyczyn politycznych. Dnia 30.07.1983 otrzymał zgodę na opuszczenie kraju, wyjechał 18.10.1983. W materiałach znajduje się również pismo z grudnia 1984 r. podsumowujące działalność ww. w opozycji z konkluzją, by nie wyrazić zgody na powrót do kraju. IPN Ka 142/EASO 10118 (EASO 10118)
.