Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Leon
Nazwisko: Tuczapski
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 23-09-1922
Imię ojca: Leon
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Zawodowy wojskowy, generał broni od 1.10.1974r. W PPR od 1947r., następnie w PZPR. Służba w LWP od 14.08.1944r. W okresie od 17.08.1944 do 1.03.1945r. kursant w Oficerskiej Szkole Artylerii w Chełmie Lubelskim. Następnie dowódca plutonu ogniowego w Rezerwie Artylerii I Armii [s.] i uczestnik walk na froncie, ciężko ranny 25.04.1945r. W dalszym ciągu: instruktor wykładowca strzelania w Oficerskiej Szkole Artylerii w latach 1947 - 1948; dowódca 70 Pułku Artylerii Haubic w okresie 15.11.1948 - 1.12.1950; dowódca 29 Brygady Artylerii Haubic od 15.07.1951 do 1.12.1952r.; Dowódca Artylerii Pomorskiego Okręgu Wojskowego od 15.03.1954 do 24.10.1955r. W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego od 2.06.1960 do 15.02.1965r. będąc kolejno: Szefem Zarządu I Operacyjnego i Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego ds Operacyjnych. W latach 1965 - 1971 w Inspektoracie i Głównym Inspektoracie Szkolenia, będąc kolejno: Szefem, I Zastępcą Głównego Inspektora, p.o. Głównego Inspektora i Głównym Inspektorem Szkolenia, od 12.03.1971 do 19.10.1987r. Główny Inspektor Obrony Terytorialnej.
Jako członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego został zobowiązany do:" - udostępnienia Głównemu Zarządowi Szkolenia Bojowego instrukcji określających zasady prowadzenia działań ochronno-obronnych, - udzielania pomocy w koordynowaniu akcji w ramach wspólnego działania sił porządkowych oraz oddziałów/pododziałów/ wojska."
Ukończył: Oficerską Szkołę Artylerii 17.08.1944 - 1.03.1945r. Chełm Lubelski; Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu 1.09.1946 do 31.08.1947r.; Wyższą Wojskową Akademię im. Woroszyłowa w Moskwie 24.10.1955 - 25.11.1957r.; Kurs Strategiczny w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR od 1.03. do 30.04.1970r.
Delegat na VI Zjazd PZPR.
Źródło: IPN BU 2265/2, k. 1-1v, 4, 4v-5; IPN BU 1585/1009, k. 3v.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Wiceminister Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 11-04-1968 31-10-1987 IPN BU 2265/2, k. 1-1v, 4, 4v-5; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 195.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 3-07-1986 IPN BU 2265/2, k. 1v; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 134, 156, 181, 213, 250.
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa 13-12-1981 21-07-1983 IPN BU 1585/17379, s. 2; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 165-166.
.