Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Markiewicz
Miejsce urodzenia: Roczewice ZSRR
Data urodzenia: 02-06-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. objęcia „ochroną” załóg zakładów pracy skupionych w MKZ NSZZ „Solidarność”. IPN Po 0055/21 (23/IV).
Akta internowanego Internowany w Zakładzie Karnym we Włocławku. Powód internowania: prowadzenie „działalności godzącą w interesy PRL”. IPN Po 064/7/17/CD/1 (064/7/2/2/), IPN By 88/156.
Materiały wstępne/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. podejrzenia o „prowadzenie działalności antypaństwowej” – pełnienie funkcji przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PKP w Koninie. Początkowo zgromadzone materiały wstępne pod kryptonimem „Kolejarz” w dniu 23.09.1981 przerejestrowano na SOS „Adiunkt”. SOS przerejestrowano na KE w dniu 23.06.1982. IPN Po 035/1128 (1272/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. „nielegalnej” działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Stacja PKP Konin. Sprawa została zarejestrowana 03.03.1989. IPN Po 035/1239 (1386/II).
.