Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Dyja
Miejsce urodzenia: Choroń
Data urodzenia: 12-11-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-192/10, zarządzenie z dn. 10.11.2011 r. dot. Henryka Dyji. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.



Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Zarejestrowany w ewidencji operacyjnej WUSW Częstochowa w kategorii „zainteresowanie operacyjne”. Materiały zniszczono w 1990 r. przed przekazaniem do archiwum. Materiały zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.