Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bogusław
Nazwisko: Geneja
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 10-02-1944
Imię ojca: Michał
Imię matki: Bolesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Geneja 29.10.1980 został zarejestrowany pod nr. 13211 przez Wydz. V KWMO w Zielonej Górze jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Wrzeciono”. Sprawa wszczęta 26.11.1970 przez Pion III Komendy Powiatowej MO w Nowej Soli pod nr. 5053 (następnie przerejestrowana na nr 9005) dotyczyła Nowosolskiej Fabryki Nici (NFN) "Odra". Dnia 19.09.1981 rejestrację dotyczącą A. Geneji zmieniono na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Demagog”. Powód: "Czołowy działacz antysocjalistyczny, sympatyk KOR-u i KPN. Przewodniczący MKZ NSZZ >Solidarność< w NFN >Odra< Nowa Sól oraz ZR NSZZ Ziemi Nowosolskiej (...). Na terenie zakładu prowadził szereg akcji o charakterze antypaństwowym. Był autorem antypaństwowego i antyradzieckiego przemówienia, które wygłosił w dn. 9.IX.[19]81 w Zakładzie przez radiowęzeł oraz 17.IX.19[81] na mszy polowej w Nowej Soli". 28.09.1981 Prokuratura Wojewódzka w Zielonej Górze wszczęła przeciwko Andrzejowi B. Geneji postępowanie przygotowawcze, które umorzono po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. 31.12.1981 materiały dot. ww. wyrejestrowano. Akta zniszczono w styczniu 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Akta SO "Wrzeciono" zniszczono w styczniu 1990 bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Bogusław Geneja został internowany 13.12.1981 przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego KWMO w Zielonej Górze w ramach Akcji "Jodła" dotyczącej internowania działaczy "Solidarności". „W miesiącu wrześniu 1980 r. był organizatorem Komitetu Założyciel[skiego] NSZZ >Solidarność< w NFN >Odra<. W wyborach do Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< wybrany został na Przewodniczącego (...). Na polecenie MKZ we Wrocławiu podjął działania zbierania podpisów wśród załogi >Odry< na rzecz uwolnienia więźniów polit[ycznych]. Negatywny stosunek do partii i rządu”. Materiały ewidencyjne podają dwie daty zwolnienia z internowania: 8.04.1982 i 9.04.1982. IPN Po 060/149 t. 26 (193), IPN Po 161/1.
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Andrzeja Bogusława Geneji – przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra”. Internowany 13.12.1981 w ramach akcji "Jodła" przez Wydział Śledczy KWMO w Zielonej Górze, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. Zwolniony 09.04.1982. IPN Po 88/40 (1/40).
Andrzej Bogusław Geneja od 13.04.1982 był „kontrolowany operacyjnie” w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Demagog” nr. 14076, do którego włączono także materiały z prowadzonej uprzednio na ww. Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o tym samym kryptonimie. Figurant „przeprowadzał szereg akcji niezgodnych ze statutem związków zawodowych. Dwukrotnie wygłosił przemówienie zawierające akcenty antypaństwowe i antyradzieckie”. W związku z powyższym przeprowadzono z nim 14 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. 22.05.1984 sprawę zakończono. 5.06.1984 materiały wyrejestrowano, a następnie zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Zielonej Górze pod sygn. 4060/II. Akta o sygn. 4060/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.