Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Hanusiak
Miejsce urodzenia: Poręba
Data urodzenia: 25-10-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Hanusiak był figurantem SOS/SOR "Plastycy" nr rej. KR 28129. Sprawę rozpoczęto 08.12.1983 w kategorii SOS, a następnie przekwalifikowano 11.01.1984 na SOR. S. Hanusiak działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Myślenic i Krakowa, udzielał pomocy przy druku i kolportażu wydawnictw "Hutnik", "Aktualności", "Zomorządność". Wraz z innymi osobami był oskarżony i stanął przed Sądem Rejonowym w Krakowie Krowodrzy. Sprawę umorzono 25.07.1984 na mocy amnestii. Po realizacji procesowej SOR zakończono i 03.05.1985 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16638/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989, pozostał mikrofilm. IPN Kr 0101/126 (16638/II-gr.) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa p-ko S. Hanusiakowi i innym o udział w grupie zajmującej się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych jak "Hutnik, "Aktualności", "Zomorządność". Zarzuty przedstawiono 07.01.1984. Akt oskarżenia z zarzutami z art. 271 i 273 kk skierowano 28.03.1984. Sąd Rejonowy w Krakowie Krowodrzy umorzył sprawę na mocy amnestii 25.07.1984. IPN Kr 07/5335 t. 1-2 (5661/III)
Akta sądowe S. Hanusiak wraz z innymi osobami był oskarżony z art. 271§ 1 kk, art.273 § 1 i § 2 kk, t.j o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL, drukowanie i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych jak "Hutnik", "Aktualności", "Zomorządność". Na mocy amnestii sąd umorzył sprawę 25.07.1984. IPN Kr 403/10-17 (II K 679/84/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe S. Hanusiaka. Przechodził w zainteresowaniu Wydziału IV SB WUSW w Krakowie. Zastrzeżenie wyjazdów Z-7603/84 na WKŚ wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 07.01.1984 do 07.01.1986 w związku ze sprawą o druk i kolportaż wydawnictw. Zastrzeżenie anulowano 16.06.1988. IPN Kr 37/119577 (EAKR 119577)
.