Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Franciszek
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Racibórz
Data urodzenia: 06-04-1968
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na „wrogą działalność” wśród młodzieży szkolnej, dotyczącą próby rozkolportowania ulotek i broszur o treści wrogiej dla partii i rządu. Zdarzenie miało miejsce dn. 19.09.1987 podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy na Jasną Górę. Zbigniew Wieczorek był kontrolowany w ramach SOS jako bliski znajomy głównego figuranta sprawy. W materiałach znajduje się informacja o pikiecie z sierpnia 1986 r., kiedy ww. wystawił transparent z hasłami „Solidarni w trzeźwości” oraz „Sierpień miesiącem trzeźwości”. Został za to zatrzymany i doprowadzony do RUSW w Raciborzu w celu złożenia wyjaśnień. SOS przekazano dn. 6.04.1989 do Wydz. III WUSW Opole. IPN Wr 011/2019 (13065/II)
Materiały administracyjne Teczka obejmuje meldunki dotyczące drugiego półrocza 1986 r. w woj. katowickim. W materiałach znajduje się informacja nr 202 z dn. 25.08.1986 informująca m.in. o wystawieniu w Raciborzu transparentów z hasłami „Solidarni w trzeźwości” oraz „Sierpień miesiącem trzeźwości” przez ucznia IV klasy liceum ogólnokształcącego. IPN Ka 0103/141 (160/K) t. 3 cz. 2
.