Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Żółciak
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 04-12-1932
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej Huty „Łaziska” w Łaziskach Górnych. Celem prowadzenia sprawy była ochrona wymienionego zakładu, jako jedynego w kraju produkującego żelazostopy wykorzystywane przez przemysł hutniczy w Polsce. Jan Żółciak figuruje w materiałach, ponieważ był poddany kontroli operacyjnej poprzez osobowe źródła informacji. Powodem zainteresowania było utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych ze znajomym, który w 1970 r. wyjechał z kraju i osiedlił się w Szwecji. IPN Ka 030/72 (322/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe w/w z lat 1973-1989. W materiałach odnaleziono kartę Mkr-1 z dn. 19.04.1977, świadczącą o zainteresowaniu Wydz. II KWMO Katowice osobą w/w. IPN Ka 620/9542 (EAKT 9542)
Materiały operacyjne Odnaleziono zapisy kartoteczne z 1974 r. i 1978 r. świadczące o zainteresowaniu osobą Jana Żółciaka przez Wydz. II i III KWMO w Katowicach. Bliższych informacji brak. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych
.