Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Fryga
Miejsce urodzenia: ZŁOTOGŁOWICE
Data urodzenia: 14-09-1948
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany do sprawy przez Wydz. II KWMO w Szczecinie w dn. 30.04.1981 pod numerem Sz 21973 ("Odmówił powrotu do kraju"). Materiały dotyczące R. Frygi wycofano ze sprawy i zniszczono w dn. 31.01.1990. Mat. brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne "Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie". R. Frygi dotyczą dwa meldunki operacyjne z dn. 22.06.1978 i 14.12.1978, w których wymieniony jest jako uczestnik spotkania KSS KOR, a także jeden z twórców nielegalnej siatki wydawniczej. IPN Sz 0012/17 t. 4
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania []SOS/SOR "Kolportaż materiału opublikowanego przez nielegalne wydawnictwo w kraju". Sprawę zarejestrowano jako SOS, następnie w dn. 14.11.1978 przekwalifikowano w SOR. Mat. o sygn. 13154/II zniszczono, wpis na podst. zapisów katroteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. R. Fryga jest wymieniony w aktach jako osoba, u której w dn. 18.04.1979 oraz 26.04.1979 dokonano przeszukania i znaleziono m. in. siatkę do sitodruku i nielegalne wydawnictwa. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Udział w redagowaniu nielegalnego czasopisma". R. Fryga nie był figurantem sprawy, występuje jako jeden z uczestników "nielegalnego zebrania członków grupy antysocjalistycznej", a także jako jedna z osób powielających nielegalne wydawnictwo "Ruch Związkowy". IPN Sz 0011/761 t. 1 (10799/II)
.