Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Władysław
Nazwisko: Drewniak
Miejsce urodzenia: MICHARZEWO
Data urodzenia: 25-09-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniach 13-14.12.1981. Ryszard Drewniak był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. IPN Sz 0013/224 (14319/III)
Akta prokuratorskie Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniach 13-14.12.1981. W dniu 16.12.1981 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie wydał postanowienie o wyłączeniu ze śledztwa materiałów dotyczących R. Drewniaka i przekazaniu ich zgodnie z właściwością do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie. IPN Sz 20/5 t. 1-4 (II Ds 50/81)
Akta prokuratorskie Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniach 13-14.12.1981. IPN Sz 196/1 (Pg.śl 65/81)
Akta sądowe W dn. 22.12.1981 do SPOW w Bydgoszczy wpłynął akt oskarżenia m. in. przeciwko R. Drewniakowi, jako członkowi Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, któremu zarzucano organizację i kierowanie strajkiem w Stoczni im. A. Warskiego, a także rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić gotowość obronną kraju, a mianowicie nawoływał do podjęcia generalnego strajku okupacyjnego. W dn. 04.03.1982 sąd wydał wyrok skazujący R. Drewniaka na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W dn. 10.03.1982 przez Prokuraturę POW w Bydgoszczy została wniesiona do Sądu Najwyższego–Izby Wojskowej rewizja od powyższego wyroku. W dn. 26.04.1982 sąd ten postanowił podwyższyć karę R. Drewniakowi do dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W dn. 25.03.1983 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie o udzieleniu Ryszardowi Drewniakowi przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy w oparciu o świadectwo lekarskie. Dn. 27.07.1983 R. Drewniakowi darowano resztę kary na mocy amnestii. IPN By 51/38-47 (SoW 5/81, SoW 72/82)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia prokuratora WPG w Szczecinie z dn. 16.12.1981, a następnie osadzony na mocy wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 04.03.1982 w sprawie organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniach 13-14.12.1981. IPN By 165/93
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Aktywny działacz >Solidarności<". Mat. o sygn. 15014/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz działalność w "podziemiu postsolidarnościowym". Ryszard Drewniak w sprawie występuje jako bliski kontakt figuranta w środowisku opozycyjnym Szczecina. IPN Sz 0053/107 (16470/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazu do WKŚ od 04.03.1982 do odwołania, anulowane w dn. 03.04.1986. Zastrzeżenie zostało wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Szczecinie do sprawy RSD 27/81. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.