Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Janusz
Miejsce urodzenia: ŻELEJOWA
Data urodzenia: 19-02-1927
Imię ojca: Adam
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Kolportaż nielegalnych wydawnictw. Stanisław Janusz został zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 27949 w dn. 27.12.1983. IPN Sz 0053/29 (16373/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Kolportaż ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Stanisław Janusz był jednym z odbiorców materiałów przeznaczonych do dalszego kolportażu. IPN Sz 0053/173 (16546/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] S. Janusz został zarejestrowany 17.01.1990 do SOR krypt. "Koban". Sprawa Sprawa prowadzona od 10.03.1989 przez Wydz. III dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 0011/2034 (17684/II), IPN Sz 0053/699 (17684/2 mf)
Sprawa Problemowa 13.02.1990 S. Janusz został zarejestrowany do sprawy o krypt. "KDH" (nr 41552). Sprawa dotyczyła organizacji i udziału w grupie pn. "Solidaność Walcząca" zajmującej się głównie kolportażem ulotek. IPN Sz 0011/2034 (17684/II), IPN Sz 0053/699 (17684/2 mf)
.