Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Kadziak
Miejsce urodzenia: CZĘSTOCHOWA
Data urodzenia: 25-05-1943
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Antoni Kadziak występuje jako członek Komisji Uchwał i Wniosków oraz Członek Komisji Porozumiewawczej w czasie I Konferencji Delegatów NSZZ "Solidarność" PP "Polmozbyt" w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 5 (185/IV)
Akta kontrolne śledztwa Organizacja i kierowanie akcją strajkową w PP "Polmozbyt" w Szczecinie w dn. 14.17.12.1981. Antoni Kadziak był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Szczecinie. W dniu 19.12.1981 zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 24.12.1981 do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie skierowano akt oskarżenia. IPN Sz 511/24 (15011/III)
Akta sądowe Organizacja i kierowanie akcją strajkową w PP "Polmozbyt" w Szczecinie w dn. 14.17.12.1981. W dniu 16.01.1982 Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok skazujący Antoniego Kadziaka na karę 5 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 03.08.1983 złagodzono karę do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności natomiast w dniu 14.06.1984. Rada Państwa warunkowo zwolniła A. Kadziaka z odbycia reszty kary zawieszając ją na trzy lata. IPN Sz 508/1 (II K 88/81)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany, a następnie skazany za organizację i kierowanie akcją strajkową w PP "Polmozbyt" w Szczecinie w dn. 14.17.12.1981. IPN Sz 49/1238
Ata administracyjne "Rejestr osób amnestionowanych 1983, 1984, 1986 i zgłaszających się 1984, 1986". A. Kadziak występuje pod poz. 24. IPN Sz 0012/477 t. 1
.