Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Kubach
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 01-12-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła organizacji i kierowania akcją strajkową w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polmozbyt" w Szczecinie w dniach 14-16.12.1981. Józef Kubach występuje w sprawie jako były sekretarz KZ NSZZ "Solidarność" w PP "Polmozbyt" oraz członek Komitetu Strajkowego. Materiały dotyczące J. Kubacha zostały wyłączone do odrębnego postępowania. IPN Sz 511/24 (15011/III)
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie wyłączone ze śledztwa RSD 136/81. Dotyczyło tego, że „w dniach 14-16.12.1981 r. Józef Kubach wspólnie z innymi członkami b. Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< przy PP >Polmozbyt< w Szczecinie organizował akcję strajkową uniemożliwiając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa”. Mat. o sygn. 15010/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Policach z dn. 12.01.1982 i osadzony w dn. 05.02.1982 w AŚ w Szczecinie. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 09.04.1982 za organizację strajku na terenie PP "Polmozbyt w Szczecinie. W dn. 23.04.1982 przeniesiony do ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie 08.06.1982 do ZK we Wrocławiu, w końcu 02.03.1983 do ZK w Strzelinie. Zwolniony warunkowo w dn. 13.05.1983. IPN Wr 149/152 (149/V/83)
Akta sądowe Sprawa dotyczyła organizacji strajku w dniach 14-16.12.1981 w PP "Polmozbyt" w Szczecinie. W dniu 06.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Policach skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko J. Kubachowi. W dniu 09.04.1982 Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok skazujący J. Kubacha na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 07.07.01982 pełnomocnik J. Kubacha, a w dniu 08.07.1982 prokurator Prokuratury Rejonowej w Policach wnieśli do Sądu Najwyższego Izby Karnej rewizję od powyższego wyroku. W dniu 06.10.1982 Sąd Najwyższy Izba Karna w postępowaniu o sygn. V KR 123/82 wydał wyrok utrzymujący w mocy wysokość kary nałożonej na J. Kubacha. IPN Sz 416/1 t. 1-4 (II K 48/82)