Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Lisowski
Miejsce urodzenia: HALICZ
Data urodzenia: 04-02-1919
Imię ojca: Eustachy
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 22.01.1981 pod nr 21551 przez Wydz. III A KWMO w Szczecinie do sprawy operacyjnego sprawdzenie o krypt. "Rudy". Był "podejrzany o kolportaż nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju". Sprawę zakończono 26.01.1982 "przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej". Mat. o sygn. 13919/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] M. Lisowski został zarejestrowany pod numerem Sz 32510 w dn. 02.09.1985 do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Iseptera" (nr rej. 31500). Sprawę przerejestrowano w SOR w dn. 12.12.1985. Brak informacji o zabarwieniu sprawy. Mat. brak, wpis na podst. zapisów ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kolportaż nielegalnych ulotek na terenie zajezdni autobusowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Szczecin - Dąbie. M. Lisowski nie był głównym figurantem sprawy, występuje jako osoba zajmująca się drukiem wspomnianych ulotek. IPN Sz 0053/74 (16424/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa W dn. 5.10.1988 Prokurator Rejonowy w Policach przedstawił Mieczysławowi Lisowskiemu zarzut, że "od 18 sierpnia do 3 września 1988 r. w Szczecinie wbrew przepisom ustawy z dn. 8.10.1982 r. o związkach zawodowych kierował strajkiem na terenie zajezdni autobusowych Szczecin Dąbie, przy ul. Klonowica i Policach oraz tramwajowych Szczecin Niemierzyn, Szczecin Golęcino należących do miejscowego WPKM-Szczecinie (...). Prokurator na zasadzie art. 11 pkt 2 kpk w zw. z art. 26 kk umorzył postepowanie przygotowawcze wobec wymienionego". IPN Sz 0013/460 (15171/III)
.