Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Andrzej
Nazwisko: Ustasiak
Miejsce urodzenia: KROTOSZYN
Data urodzenia: 01-01-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Mieczysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie”. M. Ustasiak występuje w aktach jako aktywny działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie, brał udział w spotkaniach organizowanych w Punkcie Konsultacyjnym ROPCiO oraz figurant sprawy „Sympatyk”, a następnie „Hardy”. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] „Propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowana przeciwko linii politycznej partii”. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 16590 w dn. 15.04.1978. W dn. 30.06.1978 ze sprawy wyłączono materiały dotyczące M. Ustasiaka i objęto go kontrolą operacyjną w sprawie „Hardy”. Mat. o sygn. 12554/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Utrzymuje ścisłe kontakty z działaczami szczec. grupy antysocjalistycznej, bierze udział w nielegalnych zebraniach, uczestniczy we wszystkich antysocjalist. inicjatywach i działaniach na terenie Szczecina. Posiada powiązania z krajowymi działaczami opozyc.”. Sprawa założona z materiałów dotyczących M. Ustasiaka wyłączonych ze sprawy „Sympatyk”. Mat. o sygn. 13816/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne „Wybory-1980”. M. Ustasiak występuje w „planie operacyjnego zabezpieczenia kampanii przedwyborczej i wyborów do Sejmu i Rad Narodowych” oraz informacjach dotyczących „sytuacji na obiektach i środowiskach chronionych przez Wydz. III”. IPN Sz 0012/388 (1171/IV)
Akta kontrolne śledztwa Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dn. 13-14.12.1981. M. Ustasiak był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. W dn. 16.12.1981 ze śledztwa wyłączono materiały dot. M. Ustasiaka i przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie. IPN Sz 0013/224 t. 1-2 (14319/III)
Akta prokuratorskie Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dn. 13-14.12.1981. M. Ustasiak był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. W dn. 16.12.1981 ze śledztwa wyłączono materiały dot. M. Ustasiaka i przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie. IPN Sz 20/5 t. 1-4 (II Ds 50/81)
Akta prokuratorskie Akta podręczne dotyczące organizacji oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dn. 13-14.12.1981r. m. in. przez M. Ustasiaka. W dn. 22.12.1981 do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego został przesłany akt oskarżenia. IPN Sz 196/1 (Pg.śl 65/81)
Akta sądowe Organizacja oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dn. 13-14.12.1981. M. Ustasiak był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. W dn. 04.03.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał M. Ustasiaka na karę 4 lat pozbawienia wolności. W dn. 08.08.1983 kara ta została złagodzona do dwóch lat więzienia postanowieniem SPOW z dn. 08.08.1983. W dn. 14.06.1984 Rada Państwa postanowiła skorzystać wobec M. Ustasiaka z prawa łaski poprzez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. IPN By 51/38-47 (So.W.72/82)
Akta penitencjarne Aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dn. 16.12.1981 wydanego w sprawie organizacji oraz udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dn. 13-14.12.1981. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 04.03.1982 na karę czterech lat więzienia. Karę odbywał od 23.12.1981 w ZK w Inowrocławiu, 23.03.1982 przeniesiony do ZK w Koronowie, 09.04.1982 do ZK w Potulicach, następnie 14.05.1982 do AŚ w Szczecinie, a w końcu 08.06.1982 do ZK we Wrocławiu. IPN Sz 49/1239
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata od 04.03.1982, anulowane w dn. 03.04.1986. Zastrzeżenie zostało wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Szczecinie w sprawie RSD 27/81 i zostało zarejestrowane w Wydz. „C” KWMO w Szczecinie pod numerem Sz 24242 w dn. 19.08.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] M. Ustasiak został zarejestrowany w sprawie dotyczącej „petycji do władz o ułaskawienie”. Mat. o sygn. 14824/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Głównym rozpracowywanym w sprawie był M. Ustasiak. Brak informacji o zabarwieniu sprawy. W dn. 29.02.1984 sprawę do prowadzenia przejął Wydz. IV, a następnie w dn. 12.03.1985 Wydz. VI WUSW w Szczecinie. Mat. zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 1985.08.01 do dnia 85.12.30”. M. Ustasiak występuje w meldunku z 31.10.1985 jako prelegent spotkania Szczecińskiego Klubu Katolików. IPN Sz 0012/274 (1045/IV)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne dzienne 1986”. M. Ustasiak występuje w meldunkach z 15.10.1986 i 16.10.1986 jako jedna z osób biorących udział w zebraniu „grupy byłych działaczy >S<”, z którą następnie przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Sz 0012/257 t. 3 (1024/IV)
.