Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Staszewski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 01-04-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy dn. 12.08.1976 jako aktywny uczestnik wydarzeń czerwcowych w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Radomiu. IPN Ra 05/77 (II/95)
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany pod nr 1983 jako osoba zastrzeżona przez Wydz. III na wyjazd do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej w okresie od 01.10.1976 do 01.10.1978. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Obiektowa Materiały dot. protestu robotniczego w dn. 25.06.1976 w Radomiu. K. Staszewski "brał aktywny udział w ekscesach na terenie Radomia oraz przed KW PZPR, (...) kierował tłumem jako prowodyr, wznosił wrogie okrzyki". Został zatrzymany dn. 25.06.1976. Zwolniony 31.07.1976. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń, przez które został skazany na 3 miesiące aresztu oraz 700 zł grzywny. IPN Ra 08/107 (108/IV)
Akta penitencjarne Akta osobowe aresztowanego - skazanego. K. Staszewski został ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia na karę 3 miesięcy aresztu za zakłócanie porządku publicznego podczas tzw wydarzeń czerwcowych w Radomiu. Dn. 29.06.1976 został umieszczony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a dn. 29.07.1976 w Areszcie Śledczym w Radomiu. Zwolniony dn. 30.07.1976. IPN Ra 33/160
.