Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Konstanty
Nazwisko: Borowski
Miejsce urodzenia: GDYNIA
Data urodzenia: 11-03-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. E. Borowski figuruje w „wykazie osób zatrzymanych w ZOMO Gdańsk ul. Kartuska” sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. IPN Gd 340/2 t. 1, IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod numerem Go 4573 początkowo jako główny figurant sprawy „Skryty”. W dniu 18.03.1985 akta sprawy „Skryty” zostały włączone do sprawy „Dyspozytornia” (Go 5276). W dniu 20.11.1986 E. Borowski został przerejestrowany do sprawy „Desperaci” (7790), w końcu w dniu 24.02.1987 zarejestrowany jako figurant sprawy „Faryzeusze” (Go 8435) pozostając ciągle pod tym samym numerem rejestracyjnym Go 4573. Wszystkie sprawy dotyczyły działalności w regionalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Materiały dotyczące E. Borowskiego zostały wyłączone z ostatniej sprawy w dniu 12.08.1987 z powodu jego śmierci. Mat. o sygn. 1011/II, 897/II, 1125/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowany w ZK w Wejherowie oraz OO w Ostrowie Wlkp. na mocy decyzji o internowaniu z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gorzowskiego. Decyzją nr 59/82 z 12.06.1982 internowanie zostało uchylone. IPN Po 88/35, IPN Po 161/1
Akta administracyjne Szyfrogramy dotyczące przebiegu akcji „Jodła” i „Klon” na terenie województwa kaliskiego. E. Borowski występuje szyfrogramie z dnia 20.05.1982 oraz 21.05.1982 jako jeden z zaproszonych gości na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przez jednego z internowanych, która miała się odbyć na terenie w OO w Ostrowie Wlkp. IPN Ld 0044/7 t. 76 (101/76)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<, wrzesień – październik 1981 r.”. Informator ma układ regionalny, w każdej części znajdują się opracowania na temat delegatów Zjazdu, w tym Edwarda Borowskiego. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Akta śledcze „W okresie od lutego 1983 r. do stycznia 1984 r. w Gorzowie pełnili funkcje kierownicze w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność<, kierowali nadawaniem audycji >Radio Solidarność< oraz kolportowaniem nielegalnego pisma >Feniks<” Jedną z osób objętych postępowaniem był Edward Borowski. Mat. o sygn. 134/III zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła działalności w NSZZ „Solidarność” oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw. E. Borowski został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia z dnia 29.02.1984. W dniu 27.07.1984 śledztwo przeciwko m. in. E. Borowskiemu zostało umorzone na zasadzie ustawy o amnestii. IPN Sz 6/7 t. 1-3 (Ds 11/84)
Akta administracyjne „Rejestr osób amnestionowanych 1983, 1984, 1986 i zgłaszających się 1984, 1986”. E. Borowski występuje pod poz. 2. IPN Sz 0012/477 t. 1
Akta administracyjne Akta stanowią zakres działania Wydz. Śledczego w Gorzowie Wlkp., w tym sprawy dotyczące zakłócania porządku publicznego. Edwarda Borowskiego dotyczą informacje o skierowaniu przeciwko niemu w dn. 09.12.1986 w sprawie RSOW 1/86 wniosku o ukaranie do Rejonowego Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzów Wlkp. o to, że „w dniu 30.11.1986 r. niósł ulicami miasta [Gorzowa Wlkp.] sztandar b. NSZZ >S<”. W dniu 29.12.1986 kolegium uznało E. Borowskiego winnym zarzucanego mi przewinienia i ukarało go karą grzywny. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91)
Materiały ewidencyjne „Zastrzeżenie na wyjazd do WKŚ przez Wydz. V Gorzów do dn. 15.03.1984 r.”. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
.