Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Józefa
Nazwisko: Marszczek
Nazwisko rodowe: Zygmańska
Miejsce urodzenia: WŁOCŁAWEK
Data urodzenia: 19-03-1936
Imię ojca: Norbert
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Główna figurantka sprawy dotyczącej kolportażu ulotek. Sprawa została zakończona przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Mat. o sygn. 14825/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła działalności w strukturach NSZZ „Solidarność” oraz druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw, a także stworzenia „kanału przerzutowego” tych publikacji do Szwecji. J. Marszczek występuje w sprawie jako kontakt jednego z figurantów sprawy. Sprawa zarejestrowana jako SOS, w dn. 20.04.1983 została przerejestrowana w SOR. IPN Sz 0053/345 (16778/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Jedna z figurantek sprawy dotyczącej kolportażu ulotek. Sprawę przerejestrowano w SOR 21.09.1983. Zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Mat. o sygn. 15447/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Zarejestrowana pod numerem Sz 30105 w dn. 16.10.1984 jako figurantka sprawy „Szef” dotyczącej druku wydawnictwa „Fundament” oraz kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”. J. Marszczek zajmowała się „kolportażem i przygotowywaniem matryc do druku nielegalnych wydawnictw”, a także była redaktorką pisma „Fundament”. Sprawę przerejestrowano w SOR 22.01.1985. Mat. o sygn. 16175/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”. J. Marszczek występuje w sprawie jako kontakt głównego figuranta. IPN Sz 0053/442 (16927/2 mf)
.